Witaj w sklepie

Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu  MARGARETA44, zwanego dalej "E-sklepem"

 

 

 1.


Esklep jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest:

Małgorzata Opiełka
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U MARGARET Małgorzata Opiełka
NIP:  5751214715

REGON: 242741714

TELEFON 698643475

e-mail - modnybutik@vp.pl


Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania transakcji w E-sklepie.

 2.

E-sklep jest witryną internetową, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać produkty i usługi.

 3.

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem E-sklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej do najnowszej wersji (nie starszej niż z 2020 roku) i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 4.
  WARUNKI DOKONANIA ZAKUPU.
Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
Można także złożyć zamówienie bez rejestracji, co także wymaga wypełnienia formularza.
Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji z oferty, wybór liczby sztuk i kliknięcie przycisku "Do koszyka", następnie na podstronie koszyka kliknięcie przycisku "Przejdź do zakupu". Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik może być przenoszony na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście.
Zamówienie może być także dostarczone firmą kurierską na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru, o ile jest możliwy, następuje po skompletowaniu zamówienia.
Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma e-mail (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją) potwierdzający przyjęcie zamówienia.

 5.
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Zamawiający-konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, a następnie 14 dni na odesłanie zakupionego towaru.
W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, kupujący ma obowiązek dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Zamawiający–konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Esklep zwraca na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

 6.
REKLAMACJA
W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem lub wadliwy, kupujący ma prawo zgłosić reklamację pisemnie na adres e-mail - modnybutik@vp.pl , lub listownie na adres 42-289 Woźniki , ul. Krótka 1 , lub tel. 698643475. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy zgodny z zamówionym, lub zwrot pieniędzy za towar i koszty związane z odesłaniem towaru. 
Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres Esklepu - 

tj. F.H.U  MARGARET Małgorzata Opielka , 42-289 Woźniki, ul. Krótka 1 , tel. 698643475

który pokrywa związane z tym koszty.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Esklep zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Esklep informuje o tym Zamawiającego e-mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Esklep.

 

7. KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI. 

 Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że uzgodnienie z klientem przewiduje inaczej, odbiór samodzielny przez klienta jest bezpłatny.

Koszty dostawy są  udostępnione po wyborze przez klienta formy dostawy. 

Termin wysyłki  2 dni po dokonaniu zakupu, i wybraniu formy dostawy. 

Termin dostawy do 5 dni , tj. 2 dni na uszycie i przygotowanie zamówienia i 3 dni przewidziane na czas dostawy przez kuriera.

W przypadku nie odebrania przez kupującego przesyłki , kupujący pokrywa koszty wysyłki i koszty związane z powrotem paczki do sprzedawcy.

 

 

 8. PODSUMOWANIE

W razie jakiekolwiek wątpliwości dotycząceej regulaminu i zasad e- sklepu, jestem do dyspozycji w godzinach od 9.00 do 18. 00. lub pod adresem e-mail modnybutik@vp.pl  , lub listownie 42-289 Woźniki ul. Krótka 1.